Rechtsanwalt

Thomas Sdunek 

Giấy phép lưu trú vô thời hạn

Giấy phép lưu trú vô thời hạn thường là thứ được nhiều người mong muốn có được. Có rất nhiều yêu cầu đặt ra để được cấp quyền cư trú vĩnh viễn, ví dụ như kết hôn với người Đức, sinh viên đã tốt nghiệp một trường đại học tại Đức, người kinh doanh tự do có công ty riêng hoặc người đang sở hữu thẻ xanh Blaue Karte EU. Tôi sẽ giải thích rõ ràng khả năng nào sẽ phù hợp với trường hợp của bạn nhất để có được giấy cư trú vô thời hạn Niederlassungserlaubnis một cách nhanh nhất. Ngoài ra, tôi cũng sẽ thông tin cho bạn biết những trường hợp bạn nên tránh để không bị thu hồi giấy phép cư trú này.