Rechtsanwalt

Thomas Sdunek 

Việc làm

Sẽ có những trường hợp bạn tìm được một công việc tại Đức, nhưng Sở Ngoại Kiều lại từ chối cấp giấy phép đi làm cho bạn. Do đó trước khi nộp đơn xin visa tôi sẽ kiểm tra hợp đồng lao động và bản mô tả công việc của bạn. Từ đó tôi sẽ tư vấn cho bạn về những vấn đề còn tồn tại và giúp bạn điều chỉnh để tránh rắc rối với Sở Ngoại Kiều.