Rechtsanwalt

Thomas Sdunek 

Visa sang Đức

Visa lưu trú ngắn hạn tại Đức sẽ được cấp bởi đại sứ quán Đức (hoặc lãnh sự quán Đức). Trong nhiều trường hợp, đại sứ quán (hoặc lãnh sự quán) sẽ từ chối cấp visa vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Bạn có thể tránh điều này để đạt được kết quả như mong đợi. Trong trường hợp người được cấp muốn lưu trú tại Đức nhiều hơn thời hạn cho phép và muốn gia hạn thêm visa tại Đức, tôi vẫn có thể tìm được giải pháp cho vấn đề này.