Rechtsanwalt

Thomas Sdunek 

Nhập quốc tịch

Bạn đã có thể đệ đơn xin nhập tịch sau 6 năm cư trú tại Đức. Sau 8 năm với giấy phép lưu trú giới hạn, bạn đã đủ điều kiện để nhập quốc tịch Đức. Tôi sẽ cùng bạn chuẩn bị giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin nhập tịch và nhận được hộ chiếu Đức nhanh nhất có thể.